MENÜYÜ GİZLE Harita Ana Sayfa
Genel İçerik

PAMUKKALE BELEDİYESİ

MEVCUT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Mevki:  
Ana Plan Adı:PAMUKKALE UYGULAMA İMAR PLANI
Tadilat Adı:282 ADA 1 NOLU PARSEL KISMEN TİCARET ALANI VE KISMEN YOL-YEŞİL ALAN OLARAK DÜZENLENMESİ, 281 ADA 1 NOLU PARSEL DE KISMEN SANAYİ, KIMEN YEŞİL ALAN DÜZENLENMESİ, 276 ADA 2,3,4 NOLU PARSELLERDE YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.
Onay Tarihi  
Askı Çıkış Tarihi:30.4.2015
Askı İniş Tarihi: 29.5.2015
Plana ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine kadar Pamukkale Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Yalnızca bilgi Amaçlıdır

Herhangi bir resmi işlem için kullanılamaz