MENÜYÜ GİZLE Harita Ana Sayfa
Genel İçerik

PAMUKKALE BELEDİYESİ

MEVCUT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Mevki:  
Ana Plan Adı:PAMUKKALE UYGULAMA İMAR PLANI, 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN EKLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Tadilat Adı:İTİRAZ SONUCU DEĞİŞİKLİK
Onay Tarihi  
Askı Çıkış Tarihi:20.9.2017
Askı İniş Tarihi: 19.10.2017
Plana ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine kadar Pamukkale Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Yalnızca bilgi Amaçlıdır

Herhangi bir resmi işlem için kullanılamaz